Optagelsesportalen er midlertidigt lukket

OBS! Nye ansøgere der søger i foråret 2020 til en studiestart sommer 2020 eller vinter 2021, får først adgang til informationer på optagelsesportalen efter den 2. marts 2020. Du modta-ger automatisk en velkomstmail, når vi har informationer klar til dig.

The Admissions Portal is temporarily closed

New applicants who are applying in spring 2020 for a study start in Summer 2020 or Winter 2021, will gain access to information on the Admissions Portal after March 2, 2020. You will automatically receive a welcoming e-mail, when we have any new information for you.