Optagelsesportalen er midlertidig ude af drift

Nye ansøgere der søger i foråret 2019 til en studiestart sommer 2019 eller vinter 2020, får først adgang til informationer på optagelsesportalen efter den 1. marts 2019. Du modtager automatisk en velkomstmail, når vi har informationer klar til dig. 

The site is temporarily out of service

New applicants who apply in the spring of 2019 for a start of study summer 2019 or winter 2020, will get access to information on the admission portal after March 1, 2019. You will receive an email when we have information ready for you.